Thông báo

Please come and join our Harmony Retreat - Knowing Ourselves From 6:00 AM, Oct 25 to 5:00 PM, Oct 28, 2018   Kính mời Quý Phật tử và đồng hương đến tham dự khóa tu Chung sống hòa hợp với chủ đề "Hiểu biết chính mình" Từ 6h sáng ngày...

Tam Bao Temple - Meditation Center © 2018.
All rights reserved.