Chương Trình Năm 2018 (dự kiến)

 1. Ngày Đại Lễ
 • Ngày 4 tháng 3 năm 2018 – Rằm Thượng Nguyên
 • Ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2018 – Đại Lễ Phật Đản
 • Ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018 – Đại Lễ Vu Lan
 • Ngày 18 tháng 11 năm 2018 – Rằm Hạ Nguyên

 

 1. Ngày Sinh Hoạt Ngoài Trời
 • Chủ Nhật ngày 1 tháng 4 năm 2018
 • Chủ Nhật ngày 4 tháng 11 năm 2018

 

 1. Đêm Việt Nam: Thứ 7 ngày 28 tháng 4 năm 2018
 2. Tiệc Chay Gây Quỹ: Thứ 7 ngày 13 tháng 10 năm 2018
 3. Khóa Tu Thanh Thiếu Niên: Ngày 27, 28, 29 tháng 7 năm 2018
 4. Khóa Tu Chung Sống Hòa Hợp: Ngày 25, 26, 27, 28 tháng 10 năm 2018
 5. Trao Đổi Quà: Thứ 7 ngày 29 tháng 12 năm 2018 vào lúc 8 PM.
No Comments

Post A Comment

Tam Bao Temple - Meditation Center © 2018.
All rights reserved.