Harmony Retreat – Tu học tháng 10, 2018

Please come and join our Harmony Retreat – Knowing Ourselves
From 6:00 AM, Oct 25 to 5:00 PM, Oct 28, 2018

 

Kính mời Quý Phật tử và đồng hương đến tham dự khóa tu Chung sống hòa hợp với chủ đề “Hiểu biết chính mình”
Từ 6h sáng ngày 25 đến 5h chiều ngày 28 tháng 10 năm 2018

 

 

No Comments

Post A Comment

Tam Bao Temple - Meditation Center © 2018.
All rights reserved.