Khóa lễ

Khóa lễ hàng tuần

SUN
CN

11:30 AM – 1:00 PM

Tụng Kinh, Pháp Thoại và Thọ Trai

MON
Thứ 2

7:00 PM – 8:00 PM

Ngăn Ngừa Nghiện Ngập (Tiếng Anh)

TUE
Thứ 3

7:30 PM – 8:30 PM

Ngồi Yên, Tụng Kinh, Pháp thoại ngắn

WED
Thứ 4
THU
Thứ 5

7:30 PM – 8:30 PM

Ngồi Yên, Tụng Kinh, Pháp thoại ngắn

FRI
Thứ 6

7:20 PM – 9:20 PM

Ngồi Yên, Pháp thoại, Thảo luận (Tiếng Anh)

SAT
Thứ 7

7:30 PM – 8:30 PM

Ngồi Yên, Tụng Kinh, Pháp thoại ngắn

Đại lễ – 2018

Tết Mậu Tuất – 7:30 PM

Đêm Việt Nam – 7:30 PM

Đại Lễ Phật Đản – 7:30 PM

Khóa Tu Thanh Thiếu Niên

 

Đại Lễ Vu Lan – 7:30 PM

 

Tiệc Chay Gây Quỹ – 6:30 PM

Khóa Tu Chung Sống Hòa Hợp

Tam Bao Temple - Meditation Center © 2018.
All rights reserved.