Khóa Tu Yên Lặng – 29/12/2019 – 1/1/2020

Kính mời quý Phật tử và đồng hương tham dự Khóa Tu Yên Lặng tại Chùa Tam Bảo, từ 5h chiều ngày 29 đến 5h chiều 1 tháng 1 năm 2020.
Khóa Tu 3 ngày yên lặng dưới sự hướng dẫn của:
– Thầy Thích Thông Tạng với hơn 45 năm kinh nghiệm thiền tập theo sự hướng dẫn của Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và kinh nghiệm thiền tập tự thân.
– Thầy Thích Đạo Quảng với hơn 30 năm kinh nghiệm thiền tập theo sự hướng dẫn của Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhiều truyền thống khác. Thầy đã ứng dụng thiền tập vào chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tâm lý trị liệu. Thầy đang giảng dạy chương trình Tiến sĩ tại trường The School of Professional Psychology tại Đại học Xavier, New Orleans.
Chi phí: $0. Quý vị có thể cúng dường tùy theo khả năng.

 

No Comments

Post A Comment

Tam Bao Temple - Meditation Center © 2021.
All rights reserved.