Thông báo

  • Ngày 11 tháng 2 năm 2018 9:00 AM: Chợ hoa, bán thức ăn chay   Ngày 15 tháng 2 năm 2018 11:00 AM: Lễ Cúng Hương Linh 7:30 PM: Lễ Sám Hối 9:00 PM: Văn Nghệ (Gia Đình PT Thiện Ái) 11:30 PM: Lễ Đón......

  • Ngày 7 tháng 1 năm 2018 Ngày 11 tháng 2 năm 2018 (Chợ hoa) Ngày 22 tháng 4 năm 2018 Ngày 27 tháng 5 năm 2018 (trước Đại Lễ Phật Đản) Ngày 15 tháng 7 năm 2018 Ngày 19 tháng 8 năm 2018 (truớc Đại......

  • Ngày Đại Lễ Ngày 4 tháng 3 năm 2018 – Rằm Thượng Nguyên Ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2018 – Đại Lễ Phật Đản Ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018 – Đại Lễ Vu Lan Ngày 18 tháng 11 năm 2018......

  • Giải 4 ($100) 311 – 573 – 997 – 807 312 – 285 – 933 – 802   Giải 3 ($200) 596 – 940   Giải 2 ($300) 649 – 942   Giải 1 ($500) 712...

  • ...

  • Chủ đề: Love yourself Thời gian: 27, 28, 29 tháng 7, 2018 Địa điểm: Chùa Tam Bảo 975 Monterrey Blvd, Baton Rouge, LA 70815 Link ghi danh: https://goo.gl/forms/V5wQ9FuNQWsQxHN33 Hoặc tải đơn ghi danh tại đây và gửi về Tam Bảo Temple, 975 Monterrey Blvd, Baton Rouge,......

  • Kính mời Quý Phật tử và đồng hương đến tham dự khóa tu Chung sống hòa hợp với chủ đề “Hiểu biết chính mình” Từ 6h sáng ngày 25 đến 5h chiều ngày 28 tháng 10 năm 2018   Ghi danh/Register: https://goo.gl/forms/ST6mO    ...

  • Ngày 27 tháng 1 (Chợ Tết) Ngày 10 tháng 3 Ngày 14 tháng 4 Ngày 12 tháng 5 Ngày 30 tháng 6 Ngày 11 tháng 8 Ngày 10 tháng 11...

Tam Bao Temple - Meditation Center © 2018.
All rights reserved.