Tôi thường thắc mắc tại sao mình dự tính làm điều này thì có khi lại đổi sang làm chuyện khác mà mình không hề suy tính được.  Tại sao mình đã chuẩn bị một hướng đi cho đời mình như thế rồi bỗng dưng...

Kính mời Quý Phật tử và đồng hương đến tham dự khóa tu Chung sống hòa hợp với chủ đề “Hiểu biết chính mình” Từ 6h sáng ngày 25 đến 5h chiều ngày 28 tháng 10 năm 2018   Ghi danh/Register: https://goo.gl/forms/ST6mO     ...

Chủ đề: Love yourself Thời gian: 27, 28, 29 tháng 7, 2018 Địa điểm: Chùa Tam Bảo 975 Monterrey Blvd, Baton Rouge, LA 70815 Link ghi danh: https://goo.gl/forms/V5wQ9FuNQWsQxHN33 Hoặc tải đơn ghi danh tại đây và gửi về Tam Bảo Temple, 975 Monterrey Blvd, Baton Rouge, LA 70815   Khi ghi danh cho...

[gallery ids="16685,16686,16687,16688,16689,16690,16691,16692,16693,16694,16695,16696,16697,16698,16699,16700,16701,16702,16703,16704,16705,16706,16707,16708,16709,16710,16711,16712,16713,16714,16715,16716,16717,16718,16719"]...

Ngày Đại Lễ Ngày 4 tháng 3 năm 2018 - Rằm Thượng Nguyên Ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2018 - Đại Lễ Phật Đản Ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018 - Đại Lễ Vu Lan Ngày 18 tháng 11 năm...

Ngày 7 tháng 1 năm 2018 Ngày 11 tháng 2 năm 2018 (Chợ hoa) Ngày 22 tháng 4 năm 2018 Ngày 27 tháng 5 năm 2018 (trước Đại Lễ Phật Đản) Ngày 15 tháng 7 năm 2018 Ngày 19 tháng 8 năm 2018 (truớc...

Trang nghiêm đài sen ngự tọa Ðại hùng từ phụ Thích Ca Ðệ tử lắng lòng thanh tịnh Bàn tay chắp thành liên hoa Cung kính hướng về Ðiều Ngự Dâng lời sám nguyện thiết tha. (C) Ðệ tử phước duyên thiếu kém Sống trong thất niệm lâu dài Không được sớm gặp...

Tam Bao Temple - Meditation Center © 2021.
All rights reserved.